Bryggans historia

Den nuvarande bryggan byggdes vid Arendals varv omkring år 1955–1956, vilket betyder att träkonstruktionen är nära 60 år gammal. Den gamla varvsanknytningen innebär att bryggan har en ovanligt grov och gedigna träkonstruktion i jämförelse med många andra båtbryggor i skärgården. Bryggan har klarat många vintrar med is och storm och är fortfarande vacker och i full funktion.

1973 flyttades bryggan till dess nuvarande läge på Brännö – och kom i föreningens ägo. Flytten innebar nya träpålar, nya fogbultar och en del andra detaljer. I samband med byggnationen utfördes också muddring kring bryggan.

1997 skedde muddringen till 2 meters djup. Muddringen innefattade båtplatserna kring bryggan och en ränna ut mot sundet. Rännan markerades med tre träpålar i rak linje. Det har också förekommit viss egen muddring när båtägare har grävt och fördjupat enskilda båtplatser. Muddringen sträckte sig från bryggan, inkluderande alla båtplatser, ut till omkring halva avståndet till grannbryggan.

Till underhållet räknas också oljning av trätrallen och bänken vid bryggans landfäste, som skett omkring vartannat år.

Ett visst underhåll har kontinuerligt skett av trästegen på bryggnocken – bl.a. upptagen och justerad vintertid.

Kort resumé

1947. Fanns en 15–30m lång brygga med däck bestående av två längsgående ställningsplank. Pålverket för brygga och akterpålar var stammar tagna på plats. Detta gäller till 1973. Båtar: två s.k. passbåtar, några ekor och en 5 m snipa. Omuddrat varför man ibland fick gå i och dra ut båtarna.

1953. Satsades på ett bryggdäck med bärande balkar (se bild) och något längre. Bryggan är nu längre och har nu 22 platser. Fortfarande omuddrat.

1954. Muddring diskuterades.

1960. Muddring nordsidan – sydsidan 1961.

1973. Lennart Johansson bygger helt ny brygga med hjälp av däcksmoduler från rivningen av Ahrendals småbåtshamn och nytt pålvirke etc. Dessutom muddras in till bryggan. Längd till nuvarande plats 9/10.

1976. Lennart Johansson förlänger bryggan till nuvarande längd för att få plats med sina arbetsbåtar på sydsidan. De nya platserna på nordsidan (plats 1–7) överlåts till bryggföreningen.

1981. Beslut om ”riktig” muddring inklusive rännan tagen, men ytterligare muddring måste ha gjorts i samband med 1989 nedan.

1989. Eftersom Lennart J. byggt en egen brygganläggning övertas platserna på sydsidan (plats 2-8) av bryggföreningen.

1997. Muddring av hela bryggområdet och rännan till 2 m djup.

1991. ”Trekanten” vid bryggfästet förses med trädäck.

2002. Byte av bryggdäcket. Utfördes av medlemmarna under en trevlig helg.