Styrelsen

I Panneviks bryggförening väljs styrelse på den ordinarie föreningsstämman och mandattiden är 2 år.

Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för den löpande driften av föreningen inom ramen för föreningens stadgar.

Ordförande

Ingemar Olsson
ingemarolsson@telia.com
070-5293639

Sekreterare

Anders Hellstrand
anders.hellstrand@cellmark.se
070-5544130

Kassör

Eva Dahlgren
evaalas@hotmail.com
070-5942777

Ledamot

Cia Bygdén
cia@vindivil.se
0707-301014

Ledamot

Lennart Rörberg
031-972112

Ersättare styrelsen

Bo Lind

Leif Dahlgren

Revisorer

Lars Ljungqvist

Ola Bengtsson

Ersättare revisor

Gunilla Olsson

Petter Ekberg

Valberedning

Gunnar Olsson

Michael Hellman

Mats Björklund